Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@safwalanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, isipokuwa kimeandikwa tofauti.