Ʉwandilo

Mwɨnzaje mu khaaya ya Bhasafwa

Mu khaaya ɨnɨ ʉnza huvyaje ɨvitaabu, ɨvintu vya-atejeelezye nɨ vya hwenye (viidewo), vyonti mu njango yɨ Shisafwa! Vilɨɨho ɨvitaabu ɨvya-abhaazye abhantu bhɨ maaha gonti, ɨnsimbo zya zihwʉmvwɨha nɨ viidewo vya vigwɨzya ʉmwoyo haani! Nkashele ʉli nɨ nsɨɨbho awe ɨnongwa zimo awe lyolyonti ɨlya-ayanje, ʉgandi asingaamwe hutibhʉʉzye.

Mwasalipa!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.