Ʉwandilo

Mwɨnzaje mu khaaya ya Bhasafwa

Mu khaaya ɨnɨ ʉnza vyaje ɨvitaabu, ɨvintu vya tejeelezye nɨ vya hwenye (viidewo), vyonti mu njango yɨ Shisafwa! Vilɨɨho ɨvitaabu vya vyazye abhantu bhɨ maaha gonti, ɨnsimbo zya zihʉmvweha nɨ viidewo vya vigwɨzya ʉmwoyo haani! Nkashele ʉli nɨ nsɨɨbho awe ɨnongwa zimo awe lyolyonti ɨlya yanje, ʉgandi asingaamwe atibhʉʉzye.

Mwasalipa!