Ʉwa kholanye/Ɨnongwa ɨzyɨ ntumi

Ʉn'khaaya ʉwɨ ɨntaneeti ɨnɨ yʉ -

Huzyaje ɨnongwa ɨnyinji, hu nongwa yɨ ɨntaneeti ɨnɨ, simba ikalaata hu info@safwalanguage.com